top of page
omb 2_edited.png

סדרה OMB

בגופי הסינון מסדרת OMB מצע הסינון הוא בלוק פחם פעיל מגורען (CBC - Carbon Block Cartridge).

גופי הסינון בסדרה זו עשויים מתלכיד של גרגירי פחם פעיל חדיש, הדחוסים כמצע בלוק באיכות ללא תחרות! (פטנט רשום של OmnipureBlockTM)

כל תהליך הייצור של גופי הסינון נעשה מתחילתו ועד סופו במפעלי OMNIPURE בארה"ב, תוך שימוש בחומרי גלם מקוריים – שאינם ממוחזרים – מן האיכות הגבוהה ביותר ועל פי מפרטים ייחודיים.

 

ניתן לבחור ברמות צפיפות שונות של מצע בלוק הפחם:

10Mׂ (עשרה מיקרון), 5M (חמישה מיקרון), 1M (מיקרון אחד), ו-0.5M (חצי מיקרון).

ניתן לקבל תוספות לטיפול מיוחד להקטנת ריכוזי עופרת, כספית ומתכות כבדות אחרות וכן מצע המונע התפתחות מיקרואורגניזמים.

יחידת הסינון המושלמת של בלוק הפחם עטופה באריג פוליפרופילן חד-שכבתי טווי המצופה ברשת הגנה.

דגמי סדרה OMB

 

דגמי מסנן בלוק פחם קוקוס – CBC קוטר "2.87 אורך "9.75 לבתי מסנן באורך "10.0 ("9.75)

  דגם                            תדירות החלפה מומלצת     צפיפות מצע (מיקרון)        מחיר  

OMB934-10M              כל 12 חודשים או 35,000 ל'          

OMB934-5M                כל 12 חודשים או 35,000 ל'                                          

  

OMB934-1M                כל 12 חודשים או 50,000 ל'     

OMB934-0.5M             כל 12 חודשים או 50,000 ל'                  

OMB934-1ML              כל 12 חודשים או 9,000 ל'                                            

OMB934-0.5ML          כל 12 חודשים או 9,000 ל'                                                                                            

דגמי מסנן בלוק פחם קוקוס – CBC קוטר "2.87 אורך "20 לבתי מסנן באורך "20.0 

  דגם                            תדירות החלפה מומלצת     צפיפות מצע (מיקרון)         מחיר

OMB200-10M              כל 12 חודשים או 70,000 ל'          

OMB200-5M                כל 12 חודשים או 75,000 ל'                                          

  

OMB200-1M                כל 12 חודשים או 92,000 ל'     

OMB200-0.5M             כל 12  חודשים או 92,000 ל'                  

OMB200-1ML              כל 12 חודשים או 18,500 ל'                                            

OMB200-0.5ML           כל 12 חודשים או 18,500 ל'                                                                                            

 

 

omb3_edited.png

דגם OMB934

10

 

5

 

1

 

0.5

 

1

 

0.5

₪ 100.00

 

₪ 115.00

₪ 140.00

 

₪ 150.00

 

₪ 235.00

 

₪ 250.00

omb long_edited.png

₪ 130.00

 

₪ 160.00

 

₪ 250.00

 

₪ 275.00

 

₪ 435.00

 

₪ 450.00

10

 

5

 

1

 

0.5

 

1

 

0.5