top of page

המשך סדרה ELF 

דגמי ELF AM-5M

פחם פעיל קליפות קוקוס סוג אקוואבונד - אגיון

AQUABOND: מצע פחם מגורען בתלכיד אבקתי רב ממדי בעיבוד ייחודי (פטנט רשום).

מצע זה יעיל במיוחד לספיחתם וסילוקם מן המים של תרכובות כלור וריכוזים עודפים של מזהמים מגוונים.

AGION: תרכובת ייחודית של יוני כסף בעיבוד ייחודי בעלת תכונות בקטריוסטטיות (פטנט רשום).

מצע סינון המכיל את שני המרכיבים הללו מקנה למסנן זה יכולת טיפול יוצאת דופן: סילוק יעיל במיוחד ממי השתייה של כלור ותרכובותיו, ריחות וטעמי לוואי, והקטנה משמעותית בפוטנציאל גידול והתרבות חיידקים ומיקרואורגניזמים, אצות ופטריות.

         

  דגם                      מידות המסנן      תדירות החלפה מומלצת              מחיר   

   

ELF-AM-5M             

ELF-XL-AM-5M                                                      

ELF-XT-AM-5M

         

דגמי ELF AM-5M/KDF 

פחם פעיל קליפות קוקוס סוג אקוואבונד - אגיון

AQUABOND: מצע פחם מגורען בתלכיד אבקתי רב ממדי בעיבוד ייחודי (פטנט רשום).

מצע זה יעיל במיוחד לספיחתם וסילוקם מן המים של תרכובות כלור וריכוזים עודפים של מזהמים מגוונים.

AGION: תרכובת ייחודית של יוני כסף בעיבוד ייחודי בעלת תכונות בקטריוסטטיות (פטנט רשום).

KDF: סגסוגת מגורענת של אבץ ונחושת בעיבוד ייחודי (פטנט רשום).

שלושת מרכיבי המצע הנ"ל מקנים למסנן זה יכולות טיפול יוצאות דופן במגוון תופעות לא רצויות במי השתייה: סילוק יעיל במיוחד של כלור ותרכובותיו, ריחות זרים וטעמי לוואי; הקטנה משמעותית בפוטנציאל הגידול וההתרבות של חיידקים ומיקרואורגניזמים ,אצות ופטריות; וסיוע מוכח בהפחתת ריכוזי מתכות כבדות מומסות ובקצב הצטברות אבנית.

                

         

​   דגם                            מידות המסנן     תדירות החלפה מומלצת            מחיר  

ELF-AM-5M/KDF

ELF-XL-AM-5M/KDF

ELF-XT-AM-5M/KDF

דגמי ELF AM-5M/P 

פחם פעיל קליפות קוקוס 5 מיקרון, סוג אקוואבונד - אגיון עם פוליפוספאט     

AQUABOND: מצע פחם מגורען בתלכיד אבקתי רב ממדי בעיבוד ייחודי (פטנט רשום).

מצע זה יעיל במיוחד לספיחתם וסילוקם מן המים של תרכובות כלור וריכוזים עודפים של מזהמים מגוונים.

AGION: תרכובת ייחודית של יוני כסף בעיבוד ייחודי, בעלת תכונות בקטריוסטטיות (פטנט רשום).

מצע סינון המכיל את שני המרכיבים הללו מקנה למסנן זה יכולת טיפול יוצאת דופן: סילוק יעיל במיוחד ממי השתייה של כלור ותרכובותיו, ריחות וטעמי לוואי. המצע מקטין משמעותית את פוטנציאל הגידול וההתרבות של חיידקים ומיקרואורגניזמים, אצות ופטריות.

פוליפוספאטמצע מינרלי מגורען צורן זרחתי (SILICO-PHOSPHAT). בעל מסיסות איטית.

מתרכב עם יוני הסידן והמגנזיום המומסים במים ובכך מנטרל את תכונת התגבשותם לאבנית על פני דפנות הצנרת. עובדה זו מעכבת תהליכי קורוזיה ובזבוז חשמל.

   

   דגם                           מידות המסנן       תדירות החלפה מומלצת           מחיר

 

ELF-AM-5M/P

ELF-XL​-AM-5M/P

ELF-XT-AM-5M/P

   

דגמי  ELF-ABA-2000FL

להורדת ריכוז פלואורידים.     

ABA 2000 הוא מצע סינון של אלומיניום אוקסיד (ALO3) אשר עבר עיבוד ייחודי להקטנת ריכוזים עודפים של פלואורידים המומסים במי השתייה.

  דגם                            מידות המסנן       תדירות החלפה מומלצת            מחיר

ELF-ABA-2000FL                                                    כל 1750 ליטר

                                                                                   

ELF-XL-ABA-2000FL                                             כל 2500 ליטר

ELF-XT-ABA-2000FL                                             כל 3000 ליטר

    

                           

₪ 380.00

 

₪ 450.00

 

₪ 465.00

10" X 3.5"

15" X 3.5"

 

15" X 3.5"

שנה או 50,000 ליטר

 

שנה או 70,000 ליטר

 

שנה או 75,000 ליטר

₪ 545.00

 

₪ 640.00

 

₪ 660.00

₪ 500.00

₪ 630.00

₪ 650.00

10" X 3.5"

15" X 3.5"

 

15" X 3.5"

שנה או 50,000 ליטר

 

שנה או 70,000 ליטר

 

שנה או 75,000 ליטר

10" X 3.5"

15" X 3.5"

 

15" X 3.5"

שנה או 50,000 ליטר

 

שנה או 70,000 ליטר

 

שנה או 75,000 ליטר

10" X 3.5"

15" X 3.5"

 

15" X 3.5"

₪ 500.00

₪ 630.00

₪ 650.00

סל הקניות שלי

bottom of page