סדרה CL-6 אורך מסנן "6 תבריג 1/4-BB

סדרה CL-10 אורך מסנן "10-BB

סדרה CL-6 אורך מסנן "6 תבריג "3/8-CC

סדרה CL-10 אורך מסנן "10 תבריג "3/8-CC