סדרה CL-10 אורך מסנן "10-BB                                                                  

סדרה CL-6 אורך מסנן "6 תבריג 1/4-BB