המשך דגמי מסננים סדרה K

דגמיK-51 /CAL לספיחת כלור ולנטרול חומציות המים וויסות ה PH 

מצע סינון: 

50% חלקיקי מינרל קלציט גרוס-  (CaCo3) סידן קרבונאט. 50% פחם פעיל ממקור צמחי (קליפות קוקוס).

סידן קרבונט הוא מתרכובות הנפוצות ביותר בטבע ובעל מסיסות מתונה.מעלה את רמת הPH ואת ריכוז הסידן במים חומציים, ומשפר את טעמם.

 הפחם הפעיל סופח ריחות זרים וטעמי לוואי ומקטין את ריכוז הכלור החופשי במים.

דגמים בקוטר "2 (כ-5.0 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

Cal K-2351-BB                                                                  ליטר: 1,750  או 6 חודשים                                                               130.00 ₪   

 

Cal K-2551-BB                                                                  ליטר: 2,750  או 6 חודשים                                                               160.00 ₪

 

דגמים בקוטר "2.5  (כ-6.40 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

 Cal K-5351-BB                                                                      ליטר: 2,750  או 6 חודשים                                            140.00 ₪ 

Cal K-5451-BB                                                                                    ליטר: 3,100   או 6 חודשים                                           150.00 ₪   

Cal K-5551-BB                                                                                    ליטר: 3,500   או 6 חודשים                                           165.00 ₪  

 

Cal K-5651-BB                                                                                    ליטר: 5,500   או 6 חודשים                                           195.00 ₪   

         

Cal K-5751-BB                                                                                    ליטר: 6,250   או 6 חודשים                                           280.00 ₪     

6"

 

8"

6"

8"

10"

12"

14"

K53-LOW.png

דגמיK-51 /Mag לספיחת כלור ולנטרול חומציות המים וויסות ה PH 

מצע הסינון :

50% חלקיקי מינרל CORESEX MgO מגנזיום אוקסיד.50% פחם פעיל ממקור צמחי (קליפות קוקוס).

המגנזיום מוריד את חומציות המים ע"י העלאת ה PH ומעלה את ריכוז יוני המגנזיום.

הפחם הפעיל סופח ריחות זרים וטעמי לוואי, מקטין את ריכוז הכלור החופשי שבמים ומשפר את טעמם.

K53-LOW.png

דגמים בקוטר "2 (כ-5.0 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

K-2351/Mg-BB                                                                                          ליטר: 1,750  או 6 חודשים                                       130.00                                                     

K-2551/Mg-BB                                                                                          ליטר: 2,750  או 6 חודשים                                       160.00                 

דגמים בקוטר "2.5  (כ-6.40 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

K-5351/Mg-BB                                                                                        ליטר: 2,750 או 6 חודשים                                       140.00 ₪ 

K-5451/Mg-BB                                                                                        ליטר: 3,100 או 6 חודשים                                       150.00 ₪   

K-5551/Mg-BB                                                                                        ליטר: 3,500 או 6 חודשים                                       165.00 ₪  

 

K-5651/Mg-BB                                                                                        ליטר: 5,500 או 6 חודשים                                      195.00 ₪   

K-5751/Mg-BB                                                                                        ליטר: 6,250   או 6 חודשים                                    280.00 ₪     

6"

8"

10"

12"

14"

6"

 

8"

דגמיK-50  לספיחת כלור ולנטרול חומציות המים וויסות ה PH ושיפור הטעם

Heading 2

מצע הסינון :

25% חלקיקי מינרל קלציט גרוס (CaCo3) סידן קרבונאט.

מעלה את רמת ה PH במים ומשפר את טעמם ע"י תוספת יוני סידן החיונים לגוף.

25% חלקיקי CORESEX MgO מגנזיום אוקסיד.  המגנזיום מוריד את חומציות המים ע"י העלאת ה PH ומעלה את ריכוז יוני המגנזיום החיונים לגוף.

50% פחם פעיל ממקור צמחי (קליפות קוקוס).הפחם הפעיל סופח ריחות זרים וטעמי לוואי, מקטין את ריכוז הכלור החופשי שבמים ומשפר את טעמם.

דגמים בקוטר "2 (כ-5.0 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

K-2350-BB                                                                                          כל 3 חודשים                                                                   130.00 ₪   

K-2550-BB                                                                                          ליטר:1000 או 6 חודשים                                                   160.00 ₪

 

דגמים בקוטר "2.5  (כ-6.40 ס"מ), חיבורי תבריג "1/4 NPTF

דגם                                       אורך הסנן                              מועד החלפה כל (לפי הקודם)                                 מחיר*

   

K-5350-BB                                                                                          ליטר :1000 או 6 חודשים                                                  140.00 ₪ 

K-5450-BB                                                                                          ליטר: 1250 או 6 חודשים                                                  150.00 ₪   

K-5550-BB                                                                                          ליטר:1500 או 6 חודשים                                                   165.00 ₪  

 

K-5650-BB                                                                                          ליטר: 1750 או 6 חודשים                                                  195.00 ₪   

K-5750-BB                                                                                          ליטר: 2000 או 6 חודשים                                                  280.00 ₪     

6"

8"

10"

12"

14"

6"

 

8"

K53-LOW.png