סינון חלקיקים 25 מיקרון

סינון חלקיקים 5 מיקרון

פחם קוקוס מגורען

פחם קוקוס מגורען עם פולי-פוספאט

בלוק פחם קוקוס 1.0 מיקרון

בלוק פחם קוקוס 1.0 מיקרון עם פולי-פוספאט

בלוק פחם קוקוס 10 מיקרון

בלוק פחם קוקוס 1.0 מיקרון, מקטין ריכוז מתכות כבדות

בלוק פחם קוקוס 1.0 מיקרון עם פולי-פוספאט, מקטין ריכוז מתכות כבדות

בלוק פחם קוקוס 10 מיקרון עם פולי-פוספאט

לפרטים ועדכונים נוספים נא לרשום שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון ונחזור אליכם בהקדם

For more details please enter your name, your E-mail address and phone number and we will get back to you as soon as possible

שם Name *

E-mail דוא"ל *

Phone טלפון

Subject of mail תוכן הפניה