סדרות מסנני קו - IN LINE FILTERS 

סדרה L
סדרה CK
סדרה ELF
סדרה E
סדרה Q
ראשי סדרת ELF
סדרה K
סדרה CL

סדרת גופי סינון - מסננים לבתי מסנן - CARTRIDGES

סדרה CS
סדרה OMB
סדרה OCB