top of page
OCB_edited.jpg

סדרה OCB

 

גופי הסינון מסדרת OCB מכילים מצע סינון של פחם פעיל מגורען (GAC - Granular Activated Carbon). למסננים מסדרה זו נפח הסינון הגבוה ביותר בעולם בהשוואה למסננים מסוגם.

מידות גופי הסינון מסדרה זו מותאמים להתקנתם והחלפתם בתוך מרבית בתי המסנן הקיימים בשוק שאורכם "20, "10 ("9.3/4) ו–"5.0 ("4.7/8).

דיסקית קפיצית מובנית בגוף המסנן (פטנט ייחודי של חברת OMNIPURE) מבטיחה דחיסות מרבית של מצע הסינון של גרגירי הפחם, ובכך נמנעת "נדידת" חלקיקי פחם בתוך המצע – תופעה שלילית ידועה במרבית גופי סינון אחרים מסוג זה. כך גם נשמר לאורך כל חיי המסנן מגע מלא יותר בין גרגירי הפחם לבין זרם המים וכתוצאה מכך סינונם ברמה אופטימלית.

 

 

 

 

 

 דגמי הסדרה

   דגמים בעלי מצע סינון פחם קוקוס פעיל מגורען GAC לבתי מסנן באורך "10.0 ( "9.3/4 )

 

 

   דגם                                         נפח (סמ"ק)  תדירות החלפה מומלצת    צפיפות מצע     מחיר  

OCB-934-ST T/36                                                    כל 12 חודשים או 15,000 ל'        

OCB-934-RO T/36                                                   כל 12 חודשים או 15,000 ל'                                         

  

POCB-934 T/36 (בתוספת פולי-פוספאט)                כל 6  חודשים או 15,000 ל'                                           

CS-934 T/36 ׁׁ(מותאם לבית סנן צר)                          כל 12 חודשים או 13,000 ל'                                            

OC-200 T/36 (מותאם לבית סנן "20)                       כל 12 חודשים או 26,000 ל'                                                                                            

 

917

 

917

 

917

 

573

 

1,802

 

דגם OCB

10 מיקרון

 

5 מיקרון

 

10 מיקרון

 

10 מיקרון

 

10 מיקרון

₪ 100.00

 

₪ 120.00

 

₪ 150.00

 

₪  90.00

 

₪ 180.00

 

סל הקניות שלי

bottom of page