top of page
ELFXL-25M-SED

ELFXL-25M-SED

255.00 ₪מחיר
מצע פוליפרופילן לסינון עומק
לסילוק ועצירת חלקיקים ומשקעים עד גודל של 25 מיקרון
מועדי החלפת המסנן
כל 1/2 שנה או בעת
(ירידה משמעותית בספיקה= (עוצמת זרם המים המטופלים
לפי המקדים

סל הקניות שלי

bottom of page