מסנן משקעים 5 מיק "6

 פחם קוקוס  "6

 מסנן משקעים 25 מיק "6

פחם קוקוס משולב אבנית "6

סדרת -  "K 6

פחם קוקוס משולב אבנית "10

 פחם קוקוס  "10

 מסנן משקעים 25 מיק "6

מסנן משקעים 5 מיק "6

סדרת -  "K 10